Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!

Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!

Phạm Hải
Thứ Bảy, 29/05/2021

Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương?

Trả lời: Thái bình dương (180 triệu km2, Đại tây dương (106 triệu km2) Ấn độ
dương (75 triệu km2)

 

Viết bình luận của bạn